Retligiloj

Informoj pri Esperanto-eventoj kaj aranĝoj

Evanta Servo
La plej ampleksa reta kalendaro de la eventoj

Informado pri Esperanto

esperanto.net
Multlingva informcentro pri la internacia lingvo
UEA
Oficiala paĝo de Universala Esperanto-Asocio
TEJO
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
Esperanto-novaĵoj ĉe EsperantoLand.de
Novaĵoj en Esperanto kaj en la germana, forumo kaj diversaj informoj kaj servoj por lernantoj kaj ekparolantoj.

Instru- kaj edukcelaj asocioj, fondaĵoj

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
Paĝaro de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
Esperanto@Interreto
Paĝaro pri retaj lingvo-projektoj
Internacia Esperanto-Instituto (IEI)
Hejmpaĝo de la instituto fondita de Julia Isbrücker kaj Andreo Cseh en 1930.
ESF - Esperantic Studies Foundation
Hejmpaĝo pri interlingvistikaj esploroj kaj multaj aliaj ligoj al sciencaj portaloj.

Ekzamenoj (KER, ILEI, landaj ktp.)

Komuna Eŭropa Referenckadro
Klarigo kaj ligilo al la elŝutebla KER-libro kaj al la retejo de Konsilio de Eŭropo
Memtkasilo de la KER-sistemo
Elŝutebla tabulo en Esperanto kaj en dekoj da naciaj lingvoj
KER-ekzamenoj de UEA-ORIGO
Ĉefa informpaĝo pri la ekzamenoj
Ekzamenoj de ILEI-UEA
Informoj pri la movada ekzamensistemo
Naciaj Esperanto-ekzamenoj
Detalaj prezentoj de kelkaj bone funkciantaj naciaj ekzamensistemoj

Landaj Sekcioj de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio kaj ĝi havas sekciojn en 34 landoj kaj membrojn en pli ol 50.
Education Team/ILEI Australia
ILEI-sekcio en Aŭstralio
Brazila Sekcio de ILEI
Brazila Sekcio de ILEI
Suomen opettajien esperantoliitto
ELFI (Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj)
Verband Deutscher Esperanto-Lehrer
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesülete (EPME)
Hungara Asocio de Esperantistaj Instruistoj,
Secció Catalana de la Lliga Internacional de Professors Esperantistes (ILEI)
Kataluna Sekcio de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
ILEI 한국지부입니다.
ILEI-Koreio
Svenska Esperantolärares förening
Sveda sekcio de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
American Association of Teachers of Esperanto (AATE)
Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto (AAIE) estas organizaĵo de personoj en Kanado kaj Usono kiuj instruas la lingvon Esperanto aŭ interesiĝas pri la instruado de Esperanto

KURSEJO - oficiala listo de kursoj

Registru viajn kursojn
Formularo por registrado kaj serĉilo
Movadaj kursoj
Ĉiam ĝisdata listo laŭ viaj registraĵoj
Lernejaj kursoj
Aktuala listo de registritaj lernejaj kursoj
Universitataj kursoj
Aktuala listo de la registritaj universitataj kursoj
Kursgvidantoj
Aktuala listo de kursgvidantoj

Universitatoj kun instruado de esperantologio, interlingvistiko kaj E-kursoj

Akademiaj Esploroj kaj Universitata Kunlaboro
Paĝaro de la laborgrupo de Esperanto en universitatoj
Universitato Adam Mickiewicz (Poznan, Pollando)
Esperanto-fako, Postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj kaj Instruista trejnado
Universitato de Amsterdamo
Interlingvistika Katedro
Pontifícia Universidade de Campinas.
Brazilo, Campinas-SP
Ĉina Universitato de Administro kaj Softvaro
Ĉinio, Pekino
Principia College
Usono - Elsah, Illinois (Ilinojso)
Stanford University
Usono - Palo Alto, California (Kalifornio)

Mezlernejoj, kie E-o estas instruata

E.M.A. Gymnasium
Germanio - Herzberg am Harz
Cuatro Caminos
Hispanio - Don Benito
Mazeikiu Merkelio Raĉkausko gimnazio
Litovio - Mažeikiai

Bazlernejoj, kie E-o estas instruata

La Grande Ourse
Svisa privata lernejo, kie Esperanto estas deviga studobjekto. (La Chaux-de-Fonds)
Bertolt-Brecht-Gymnasium
Germanio - Dresden
Liceo N 38 nome de V.Molĉanov
Ukrainio - Kijevo

Famaj esperanto-kursaroj

NASK
Nord-Amerika SomeraKursaro
SES
Somera Esperanto-Studado de E@I.
BET
Baltiaj Esperanto-Tagoj

Esperanto-centroj

Interkultura Centro Herzberg (ICH)
Multfunkcia centro kun kursoj, arkivo, libroservo en la germana Esperanto-urbo Herzberg-am-Harz
Kastelo Greziljono
Fama kursejo en Francio
La Verda Stelo (BE)
Tre malnova, kontinue funkcianta klubo en Antverpeno, Belgio.
Barlaston
Brita kursejo kaj Esperanto-centro
Esperanto-Domo de Jacugatake (EDJ)
Kursejo en Japanio
La Kvinpetalo (FR)
Laŭsezona kursejo en Francio

Panteono de Esperanto-instruistoj

Panteono de Esperanto-instruistoj
Omaĝa kolekto de prezentoj de meritplenaj instruistoj de Esperanto viaj kaj forpasintaj.

Projektoj

SPRINGBOARD TO LANGUAGES
Brita projekto pri la lernfaciliga efiko de Esperanto
Akcelilo por multlingveco
Didaktika materialo en multaj lingvoj por la unuaj lecionoj de porinfana kurso en multaj lingvoj.
IDEO - Interkultura Edukado : defio por Eŭropo
Plurlingva retejo entenanta diversajn, tuj uzeblajn aktivecojn. La realigon de la projekto ebligas Grundtvig-subvencio de Eŭropa Unio.

Retaj E-kursoj kaj materialoj

Duolingo kurso por Esperanto
Esperanto-kurso por anglalingvaj lernantoj
lernu!
Plurlingva kursejo kiu celas helpi al retemuloj lerni Esperanton en facila kaj senkosta maniero.
Esperanto-kurso por ruslingvanoj
De decembro 1999-a en Interreto funkcias Esperanto-kurso por ruslingvanoj. La kurso fakte estas dissendolisto, al kiu povas aliĝi ĉiu deziranto.
Perkomputila kurso de Carlos Alberto Alves Pereira
Bonega, vere profesie farita kurso de Esperanto, funkcianta jam en 27 lingvoj: angla, bulgara, ĉeĥa, dana, finna, franca, germana, greka, hebrea, hispana, hungara, indonezia, itala, islanda, japana, kataluna, korea, kroata, litova, nederlanda, norvega
Retaj lecionoj de Zagreba Metodo
Reta versio de la kursmaterialo de Zagreba Metodo. La 12 lecionoj de la libro alireblas el ses lingvoj: germana, angla, franca, hispana, ĉina kaj malajzia. Ĉe la unuopaj lecionoj la lernantoj povas vidi kaj aŭskuti en bona prononco la tekston, povas trovi ankaŭ la novajn vortojn, klarigojn pri la rilata gramatiko kaj solvi kelkajn interagajn ekzercojn. Al la lecinoj aldoniĝas ankoraŭ kelkaj resummaterialoj, ekz. la korelativa tabelo, listo de prepozicioj, afiksoj kaj kelkaj laŭtemaj vortlistoj. En la vortostoko de la materialo eblas serĉi laŭ la ses lingvoj. La programo estas libere uzebla kaj komputile kaj en modernaj aplikaĵoj, kiel saĝtelefonoj.
Kirek
Tre populara kurso de Esperanto por itallingvanoj. Lern-gvidantoj helpas la kursanojn lerni kaj gvidas ilin laŭgrade al la movado.
Universala Esperanto/metodo de doktoro BENSON
bele kaj kolore realigita renovigo de la fama kursmaterialo de Benson.
Esperantocursus (NL)
20-leciona kurso de Wil van Ganswijk por nederlandanoj kun senpaga korektado.
Saluton!
Internacia Kurso de Esperanto aŭtodidakte - Audrey Childs-Mee
Cursus Esperanto, de internationale taal (NL)
Senpaga kurso por nederlandlingvanoj.
Na deze basiscursus van 21 lessen kun je eenvoudige Esperantoteksten lezen en brieven schrijven in het Esperanto.
Есперанто - Enkonduka kurso por bulgaroj (BG)
Учебник за начинаещи по загребския метод
Interaktiva Esperanto-Kurso (DE)
12-leciona kurso de EsperantoLand.de kun vortaro por germanlingvaj komencantoj.
Esperanto - paso a paso (ES)
Dekleciona kurso por hispanlingvanoj.
Kurso de JUBILO.CA (ES)
Dekleciona retkurso por hispanlingvanoj kun multaj interagaj ekzercoj.
Esperantokurssi (FI)
Gramatikcentra finnlingva kurso pri Esperanto
ikurso (FR)
2 Cours pour débutants et 1 Cours avancé. L’association Espéranto-Jeunes propose trois cours par Internet, pour lesquels elle a mis en place un service de correction gratuit .
Le petit cours d'Espéranto (FR)
Eta kurso por franclingvaj komencantoj.
Sikeresen a nyelvvizsgáig (HU)
Kompleksa kurso por hungarlingvaj komencantoj ĝis la mezgrada ekzameno kun 12 lecionoj, 50 sonmaterialoj, 80 interaktivaj
tasko-grupoj, hejmtaskoj ktp, imitanta la lernadon ĉe persona (individua) instruisto.
CURS D'ESPERANTO (Kataluna)
Kurso por komencantoj en la kataluna lingvo.
E-retkursoj por germanlingvanoj (DE)
Listo de diversaj retaj kursoj, kompilita de Ulrich Matthias.
Дистанционные курсы эсперанто (RU)
Esperanto-kurso retpoŝta ĉe Yahoo por ruslingvanoj
Lerniloj: Boris Kolker: "Internacia lingvo Esperanto. Plena lernolibro. / Учебник языка эсперанто. Основной курс.

Esperantaĵoj kaj lerniloj

Vikipedio
La libera enciklopedio.
David Jordan: Being Colloquial in Esperanto
Reta versio de la samtitola lernilo de la aŭtoro, utila gramatika gvidlibro kaj armilo kontraŭ falsaj amikoj inter Esperanto kaj la angla lingvo
Metodika hejmpaĝo de Claude GACOND
Prezento de la vivverko de la pedagogo, multaj materialoj pri la Gaconda metodo.
Tekstoj kaj tradukoj de Tekstoj
Altnivela kaj ampleksa paĝaro de Roel Haveman pri tekstoj , traduko kaj rilataj materialoj, informoj. Multas ankaŭ kantotekstoj kaj melodioj.
Paĝarkolekto de Enrique
400 ligoj por lerni kaj uzi Esperanton en tri lingvoj:
Proverboj en Esperanto de Rob Keetlaer
unueca rete konsultebla kolekto de proverboj
Fakaj libroj kaj verkoj en Esperanto
Riĉa kolekto de verkoj en Esperanto kaj en la hungara lingvo
Retpaĝo de Jurij Finkel
Pluraj esperantaĵoj, inter ili lernolibroj kaj vortaroj enretigitaj.
Kastora Klubo - porinfana hejmpaĝo (ne nur por poloj)
Tre alloga paĝaro kun inter aliaj: senpaga kurso, Kastora Klubo, Babilejo, Amikejo, Koresponda servo, Kokerikologio, Amiketoj de Bestoj.
Virtuala ekspozicio de E-poŝtkartoj
Kolekto de pli ol 2000 kartoj.
Esperanto Panorama
Interesa hejmpaĝo, ne nur pri instruiloj, sed multaj aliaj temoj kaj (precipe junaj) personoj. Bona por montri kion eblas atingi per la internacia lingvo.

Gramatikoj, vortaroj

PIV - Plena Ilustrita Vortaro - en la reto
Aperis la beta versio de la fama vortaro.
PMEG - Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko de Bertilo Wennergren
Detala, tre bona, rete uzebla kaj elŝutebla gramatiko.
REVO
REta VOrtaro (46 lingvoj estas pli-malpli ellaborataj).
FAKAJ VORTAROJ, TERMINAROJ
Kolekto de pli ol 250 fakaj vortlistoj kaj vortaroj, libere elŝuteblaj aŭ rete konsulteblaj, prizorgata de projekto de STEB.
Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB
Kolekto de Esperantaj sciencaj kaj teknikaj fakvortaroj en STEB.
Tatoeba
Frazkolekto/vortaro kun tradukoj en multaj lingvoj.
eVortaro
Elŝutebla Esperanta-rusa vortaro de Bokarev kun 28598 vortoj, 16116 artikoloj, 11773 radikoj. Tria reviziita kaj kompletigita eldono, farita de Igor Galiĉskij kaj Jurij Finkel.
Komputeko
Multlingva prikomputila terminokolekto de Yves Nevelsteen
Interreta vortar-programo Esperanta-hungara
La programo kapablas ne nur simple traduki ĉ. 20.000 vortojn, sed kun prefiksa/sufiksa analizado donas klarigojn ankaŭ pri derivitaj formoj, kaj helpas en tradukado de maks. 500 karakteraj teksto-blokoj.
Dictionnaire Espéranto-Français
Franca-Esperanto vortaro, kiu estis konstruita el la datumo de la multlingva vortaro Ergane kiu entenas pli ol 9000 vortojn.
Vocabolario Italiano-Esperanto
Vocabolario Italiano-Esperanto, di C. Minnaja, edito da CoEdEs, 1966, adattato in collaborazione con Danio Manetta, curatore della versione per eVortaro.

Akademio de Esperanto

Akademio de Esperanto
Oficiala ĉefpaĝo de AdE
Lingva Konsultejo
Prilingvaj demandoj kaj respondoj de la akademio
Fundamento de Esperanto
Antaŭparolo - Gramatiko - Ekzercaro - Universala Vortaro

Interkomunikiĝo kaj kunlaboroj

KORESPONDA SERVO ĉe edukado.net
Plurcent korespopndpetoj grupaj kaj individuaj kun rapidega serĉo laŭ diversaj opcioj.
Pasporta Servo
Adresaro de plurcent E-gastigantoj kaj interesaj raportoj pri vojaĝaventuroj.
Eklaboru!
Retejo por serĉi laboron aŭ laboranton!
Mondmapo de esperantistoj:
Pli ol 2000 esperantistoj prezentas sin kaj estas kontakteblaj

Scienco - interlingvistiko - esperantologio

ESF (Esperantic Studies Foundation )
Fondaĵo de Esperantologiaj Studoj kaj serĉlaboroj
IpI - Arkivo de "Informilo por intrelingvistoj"
Periodaĵo eldonita de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED), redaktita de Detlev Blanke
Esperanto- Muzeo en Vieno
Kolekto por Planlingvoj kaj de la Esperantomuzeo
Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San -Marino
Retejo de universala kolegio de sciencistoj
TROVANTO
Serĉilo en la datumbanko de la kolekto Nacia Biblioteko de Vieno
Nitobe-centro por lingva demokratio
Retejo por stimuli publikan debaton pri internacia komunikado kaj egaleca lingvopolitiko, precipe en la Eŭropa Unio
Kiom internacia estas via vorto?
Interaga programo, eldonita de J.H. Derks proponas naŭ kvantajn difinojn kiujn oni povas prezenti en tabulo kun du enirvojoj por vidi kiuj vortoj estas internaciaj kaj kiuj ne en Esperanto.

Retaj lingvaj ludoj kaj instruprogramoj

RISKO
Populara lingva, kultura kaj movadhistoria ludo de edukado.net
Ludoj
Deko da lidoj en Esperanto sur la retejo de Thomas Preece
Lingvo-info
La projekto lingvo.info celas provizi informojn pri lingvoj kaj diskonigi plurlingvecon en la interreto.
Skrablo
Reta versio de la fama vortludo kiun sub tiu ĉi adreso oni povas ludi kun alia(j) rete konektita(j) persono(j).
Ludoj en Esperanto
Jam 70 diversaj ludoj en Esperanto
Listo de ludoj
Esperanto-anglaj vortludoj kaj tabulludoj por ekzerci sin pri diversaj leksikaĵoj.

Gazetoj, revuoj

Internacia Pedagogia Revuo
Fakrevuo de E-instruistoj, eldonaĵo de ILEI.
Juna Amiko (arkivo)
Elŝuteblaj numeroj de la revuo
Kontakto
dumonata junuleca gazeto pri landoj, popoloj, kulturoj, socio kaj politiko
MONATO
Monata gazeto kun artikoloj pri politiko, kulturo, scienco, moderna vivo kaj aliaj temoj el la tuta mondo
Esperanto
Monata organo de Universala Esperanto-Asocio
La Ondo de Esperanto
Ĉiumonata internacia revuo.
Tutmondaj Voĉoj - Global Voices en Esperanto
Tutmondaj Voĉoj [eo] aŭ pli konata anglalingve sub la nomo Global Voices estas internacia kaj multlingva komunumo de blogantoj, ĵurnalistoj, tradukistoj, akademianoj kaj aktivistoj pri homaj rajtoj. Kune, ili ekuzas la potencon de la interreto por konstrui interkompreniĝon trans limoj.
Le Monde Diplomatique
En 2021, "Le Monde diplomatique" kunigas reton de 34 partneraj eldonoj, kiuj publikigas, ĉiumonate, ĉiujn aŭ parton de siaj numeroj en 24 lingvoj tra la planedo. Estas 25 presitaj kaj 9 ciferecaj eldonoj (inter kiuj ni ne kalkulas tiujn, kiuj dependas de presita gazeto). Malproksime de konsistigi gazetaran imperion, tiu ĉi reto kunigas antaŭ ĉio sindevigajn ĵurnalistojn, tradukistojn kaj legantojn, motivitajn de ekzercado de kritika, sendependa kaj rigora ĵurnalismo kaj ligitaj al kulturo de rezona argumentado kaj nutrita de historiaj referencoj.

Literaturo

Originala Literaturo Esperanta
Riĉa kolekto de Sten Johansson
Beletra Almanako
Literatura periodaĵo en Esperanto, eldonita de MONDIAL
Virtuala Esperanto-Biblioteko
Sufiĉe ampleksa indekso de la Esperanto-materialo havebla en la reto, organizita laŭ temoj.
eLibrejo
Esperanto-libroj en pdf-formato, entute 39329 paĝoj.

Eldonejoj kaj libroservoj

Katalogo de UEA
Reta libroservo de UEA
Retbutiko de FEL
Retbutiko de Flandra Esperanto-Ligo
MONDIAL
Eldonejo por libroj en Esperanto kaj la angla en papera kaj elektronika formo.
Eldonejo IMPETO
Rusa eldonejo, fondita en 1992, eldonis pli ol 200 librojn, inter ili ĉirkaŭ 150 en kaj pri Esperanto.
Eldonejo KAVA-PECH
Ĉeĥa eldonejo, kiu eldonis entute pli ol 220 librojn, el ili pli ol 80 en Esperanto.

Muziko

Esperanto-KANTARO
Pli ol 3000 esperanto kanto, ekz. iliaj tekstoj, notoj, ligojn al e-muziko en Interreto kaj aliaj. Redaktoro Aleksej (Ljoŝa) Kuznecov

Radio- kaj televidelsendejoj

Esperanta Retradio de Anton Oberndorfer
Bonkvalita ĉiutaga artikolo, voĉe aŭdebla, tekste legebla.
MUZAIKO
Muzaiko estas tuttempa tutmojosa tutesperanta radio! Ili ludas por vi 24 horojn en tago muzikon, programerojn, novaĵojn, informojn, raportojn, arkivaĵojn kaj multe pli!
Radio Verda
Radio Verda (komenciĝinte en 1998) estas pionira sendependa produktejo de interreta aŭda programaro disponata kaj per TTT kaj en podkasta formato. Ni ofte pretigas komprenekzercojn baze de unu el la novaĵo.
Varsovia Vento
Junulara stacio kun tre amuzaj elsendejoj pri movadaj, kulturaj temoj.
Pola Retradio
Reta kaj nova versio de Pola Radio.
Radio Havano Kubo
Retejo de kie vi povas aŭskulti kaj la aktualajn elsendojn kaj la arkivaĵojn.
Redaktorino de la programo estas M.Gutiérrez.
Ĉina Radio Internacia
Retejo de Ĉina Radio Internacia kun regulaj aktualaĵoj, radioelsendoj kaj filmetoj.
Radio Esperanto
Radio Esperanto - podkastaj radioelsendoj el kaliningrado (Rusio), redaktitaj de Aleksandr Korĵenkov (Sezonoj).

Novaĵoj pri kaj en Esperanto

Mankas ligiloj.

Blogoj kaj paĝoj de esperantistoj

vortara-blogo de John Wells
Diskutado de problemoj leviĝantaj dum la reviziado de la vortaro Concise Esperanto and English Dictionary. Ekde 2010: pli da diskutado de vortaraj demandoj.
LearnLangs
Hejmpaĝo de juna poliglota esperantistino, lingvisto kaj specialisto pri lingvolernado. La plurlingvaj paĝaro kaj blogo enhavas ankaŭ en Esperanto kaj ĉefe pri Esperanto artikolojn.
Paĝaro de Claude Piron
Multege da materialoj, artikoloj, intervjuoj, registraĵoj de verkoj….
Vojaĝblogo de Mirejo I.
Koreio, Japanio kaj Tajvano - 2008-2009
Vojaĝblogo de Mirejo II.
Kanado, 2009
Vojaĝblogo de Mirejo III.
Vojaĝoj, spertoj, interkulturaj temoj - ekde 2009
La blogo de Tonyo
Blogo pri lingvo, kulturo, movado kaj aliaj temoj

Help-programoj

Esperantilo
programo por redaktado de tekstoj kun specialaj esperantaj funkcioj, ortografia kaj gramatika korektiloj kaj maŝina tradukado
Unired
uzebla sur vindozo, kun literumado bazita sur la programo ISPELL
EK!
Por tajpi ĉapelitajn literojn
Tajpu!
programo por vindozo por skribi ĉapelitajn literojn
AcrobatReader
Elŝutejo
OpenOffice
elŝutejo de la programo

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.