KLERIGEJO

Por legi detalajn informojn pri iu kurso malrulu la butonon "Pli da detaloj".

RITE - Reta Instruista Trejnado ĉe Edukado.net
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 8; Lecionoj: 100
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

Reta Instruista Trejnado ĉe Edukado.net estas 100-leciona reta studeblo pri instruado kaj metodiko, kreita por instruistoj kaj instruontoj de Esperanto. La kurso havas modularan strukturon kun libera lerno-ritmo.
La studoj estas malfermitaj al ĉiuj esperantistoj, kiuj plenumas la partoprenkondiĉojn kaj pagas la kursokotizon.
Vidu la detalajn informojn pri la celo, partoprenkondiĉoj, prezoj kaj regularo ĉe la INFORMPAĜO.
La kursaron funkciigas kaj pri ĝi respondecas E-duKati, oficiale registrita, nederlanda edukcela entrepreno, direktita de Katalin Kováts.

Pli da detaloj… Malpli… |

LIBERAJ STUDOJ
Libera eniro

Kursoj: 10; Lecionoj: 45
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

Jen rekta ligo al la listo de temoj..
Se vi jam ekstudis, serĉu supre la butonon MIAJ STUDOJ.

LIBERAJ STUDOJ estas parto de la retejo edukado.net, sed ĝin ni povas funkciigi danke al la programo, kiun E-duKati konstruigis kaj financis por la RITE-studoj.
En tiu ĉi sekcio ni disponigas altnivelajn materialojn ĉu pri Esperanto kaj esperantologia temo, ĉu en Esperanto pri ajna kultura, scienca temo.
Nia kriterio estas prezenti interesajn, valorajn materialojn en bona lingvouzo por ke niaj membroj havu eblon pluperfektiĝi pri temoj, rilataj al Esperanto aŭ pere de la lingvo povu akiri novajn informojn.
Momente ni havas 9 kategoriojn kaj estas plenigantaj ilin je materialoj. En ĉiu kategorio troviĝas jam kelkaj prezentoj, sed se vi havas aŭ povas proponi temon, kiun ni ne listigis kaj vi konsideras ĝin inda je prezento, bv. helpi al ni kontaktiĝi kun la aŭtoro. (Sen ties konsento ni ne listigas prezentojn en LIBERAJ STUDOJ.)

UZREGULOJ
La unuopaj prelegoj aŭ serioj de prelegoj, estas libere elŝuteblaj kaj spekteblaj.
Al la prezentoj apartenas ankaŭ resumoj, artikoloj aŭ la kompleta prezentmaterialo, kaj ofte estas indikitaj aldonaj kompletigaj legaĵoj kaj materialoj. Kiam oni tiujn volas elŝuti la programo proponas registri la uzanton kiel studanton al la LIBERAJ STUDOJ. Esti registrita studanto ebligas ankaŭ fari testojn pri la spektita prelego aŭ prezento kaj la rezultoj de la testoj registriĝas en resuma paĝo.
Kiam oni sekvafoje revenas al la kursejo LIBERAJ STUDOJ oni tuj vidas kiujn temojn, kiujn lekciojn oni jam spektis kaj pri kiuj el ili la persono estis testata. Ankaŭ tion eblos vidi ĉe kiuj oni sukcesis kaj kie estas ankoraŭ mankoj. Tiu maniero ŝparigas tempon kaj oni tuj povas vidi kiuj estas la novaĵoj, la ankoraŭ nekonataj aferoj.
Se iu strebas al bonaj, kaj ne nur al minimumaj testrezultoj, tiu povas refari ajnan teston ajnfoje. La programo konservas ĉiam la plej bonan rezulton.
La kunstudantoj povas vidi unu la aliajn en la listo kaj povas ankaŭ interkomunikiĝi ene de la interna mesaĝilo.
Se iu ne plu volas aŭ povas sekvi la kursejon LIBERAJ STUDOJ, tiu povas peti sian forigon de la listo. Je ajna sekva deziro realiĝi, la programo videbligos al la persono ties malnovajn rezultojn kaj la liston de la jam studitaj materialoj.

Bonan studadon kaj multe da plezuro deziras al vi, Katalin Kovats, redaktoro
Jen la ligo al la listo de temoj.

Pli da detaloj… Malpli… |

Akademio Internacia de la Sciencoj
Libera eniro

Kursoj: 3; Lecionoj: 19
Administrantoj: Katalin KOVÁTS; Amri Wandel; Renato Corsetti;

Tiu ĉi kursejo estas provo disponigi materialon el la AIS-kursaro.
Amri Wandel konsentis enretigi sian 3-eran kurson pri ASTROBIOLOGIO..
Ni aldonis ankaŭ 10-lecionan kurson pri INTERLINGVISTIKO de Vera Barandovská-Frank. Tiu ĉi materialo estis enpaĝigita por RITE.

La du kursoj estas malfermitaj por ekstera publiko, oni povas ilin senpage sekvi.
Pro teknikaj kialoj necesas tamen membriĝi ĉe la paĝaro edukado.net.
Se vi volas ke viaj rezultoj kaj progreso estu registritaj, bv. peti enlistigon ĉe la adreso AIS-kurso@edukado.net.

Pli da detaloj… Malpli… |

Kultura vojaĝo al Vjetnamio
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 1; Lecionoj: 21
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

La kurso estas la unua ero de serio, kiu ĉiujare pritraktos la landon kaj kulturon de la koncerna kongreslando.
La Vjetnama kurso konsistos el 20 partoj kaj traktos inter aliaj la historion, kulturon, geografion, politikon, turismajn vidindaĵojn, religion kaj artojn de Vjetnamio.
• La unuopajn lecionojn sekvas testo, kio helpas en la alproprigo de la konoj.
• La kursmaterialo helpas pretiĝi pri la kongreslando al tiuj, kiuj partoprenos UK-on en somero 2012 kaj rekompensos tiujn, kiuj ne povos fari tiun vojaĝon.
La reta kultura vojaĝo komenciĝis la 15an de decembro, sed eblas kiam ajn aliĝi. Vidu la detalan programon kaj prezojn en la INFORMFOLIO.

Bv. ne preteratenti la sekcion ĝeneralaj informoj pri niaj retaj kursoj.
....
Prezentofilmo pri la kurso kaj uzo de la retejo spekteblas en la FILMEJO.
Elŝutebla specimena lecionmaterialo pri 12a leciono: GASTRONOMIO.

Atendas vin Nguyen Xuan Thu ĉiĉerono, Katalin Kováts kursgvidanto
kaj la provlegantoj: Mónika Molnár kaj Mogens Rude Andersen

Ĉi tie vi povas peti aligon al la kursaro.

Pli da detaloj… Malpli… |

Grundtvig-seminario: Kiel instrui pri multkultureco de Eŭropo
Libera eniro

Kursoj: 4; Lecionoj: 26
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

En tiu ĉi sekcio ni planas aperigi kvar kursojn de kvar landoj pri kulturaj temoj.
La programo pretiĝis kadre de la eŭropa Grundtvig-projekto Cultural diversity and multilingualism of Europe - how to learn about it?
Kultura diverseco kaj multlingvismo de Eŭropo - kiel lerni pri ili?, disvolviĝanta inter kvar organizaĵoj:

Centro de Interkultura Edukado (CEM) (Pollando – Nowy Sącz),
Fondaĵo edukado.net (Nederlando-Hago),
Filio de Germana Esperanto-Asocio por Klerigado kaj Kulturo (Germanio-Herzberg am Harz) kaj
Kultura Esperanto-Asocio (KEA) (Hungario-Budapeŝto).
Projektoperiodo: en 2013 kaj 2015.

La unua materialo, kiu legeblas estas 10-leciona kurso pri la frisoj (popolo en norda Nederlando), kiun pretigas la teamo de la Fondaĵo Edukado.net. La kompleta kurso legeblos en la reto ekde komenco de oktobro 2015.
La kursmaterialojn vi trovas klakante al MIAJ STUDOJ, en la supra, helverda zono.

Pli da detaloj… Malpli… |

EIT - Esperanta Instruista-Trejnado (Afriko)
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 3; Lecionoj: 41
Administrantoj: Katalin KOVÁTS; Mireille Grosjean;

ILEI kunlabore kun Katalin Kovats proponas intensan trejniĝon pri instruado de Esperanto kaj praktikadon kun ekzamenoj dum la 51a ILEI-kongreso en Madrido.
La formado konsistas el du partoj: reta preparkurso pri metodiko kaj gramatiko plus partopreno en seminario kun ĉeestaj atelieroj kaj ekzamenoj.
Unua paŝo: lerni pedagogion kaj metodologion laborante rete sub la gvidado de Katalin Kovats de januaro 2018 ĝis oktobro julio 2018.
Dua paŝo: partopreni la la seminarion en novembro, en Kotonuo, gvidotan de Mireille Grosjean.
Vidu la detalojn.
Tie frekventi la kursojn kaj submeti vin al ekzameno.
Tiu ĉi reta spaco servas por la reta preparkurso.

Pli da detaloj… Malpli… |

Ekparolu! - Genevoj
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 5; Lecionoj: 13
Administrantoj: Katalin KOVÁTS; Miguel Rocha Bento;

Enirtestoj por la nevo-kandidatoj de la projekto EKPAROLU!
Por partopreni en la projekto la nevo-kandidatoj devas trairi kelkajn partojn de tiu paĝaro.

Devigaj partoj antaŭ ol komenci la konversaciojn kun la geonkloj.
1. Unue necesas plenumi la 1an ĉapitron, kie ni per testo kontrolas, ĉu oni komprenis la celojn kaj regulojn de la parolsesioj. Ĉi tie la teston necesas plenumi je 100 %.
2. La genevoj devas solvi kelkajn testojn pri kono de vortoj, simplaj gramatikaĵoj kaj pruvi ke ili bone komprenas bazajn instrukciojn, frazojn, mallongajn tekstojn. Ĉi tie estas 4 testoj, necesas plenumi ĉiun minimume je 70 %.
Post tiuj testoj oni alŝutas dokumenton por peti la rajton esti nevo aŭ nevino kaj povi elekti sesion.

Ne devigaj, sed utilaj ĉapitroj, helpiloj dum la studo.
3. Al la tria bloko ni alŝutas resumfoliojn, kiuj helpos la genevojn prepari sin al diversaj parolsesioj.
4. Ĉi tie eblas alŝuti tekstojn, por kies kontrolo la genevoj petas helpon de la geonkloj. Por ĉiu nevo aŭ nevino ni kontrolas du tekstojn kaj ni petas ke la dokumentoj ne estu pli longaj ol unu paĝo, ĉ. 250-300 vortoj.
5. En tiu bloko ni donas konsilojn kiel daŭrigi la studojn post la konversaciaj sesioj. Estos tie konsilataj libroj, ligoj al pliaj kursoj kaj aliaj konsiloj.

Fina taksofolio
6. La sesa ĉapitro havas formularon, en kiu ni petas la genevojn skribi pri siaj spertoj, kritikoj, por ke ni povu plibonigi nian sistemon.

Por komenci la studojn, iru al MIAJ STUDOJ. Ĝin vi trovas ankaŭ supre, en la verda zono.

Pli da detaloj… Malpli… |

Foto
Ekparolu - EKS-genevoj
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 2; Lecionoj: 2
Administrantoj: Miguel Rocha Bento;

Loko por tiuj, kiuj ricevis parolsesiojn en la kadro de EKPAROLU, sed elĉerpis tie siajn 10 eblojn, tamen volas resti en la sistemo, ricevi helpon, informojn kaj aliron al la sekcio INSTRUMATERIALOJ.
Eniri tiun sekcion eblas nur aŭ aŭtomate post la fino de la agado en Ekparolu aŭ peti per la formularo sube.
Iru la MIAJ studoj, supre.

Pli da detaloj… Malpli… |

EKPAROLU! - Geonkloj
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 5; Lecionoj: 24
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

Ĉi tiu spaco estas por klerigi kaj testi la estontajn geonklojn de la projekto EKPAROLU!
Por partopreni en la projekto la estontaj geonkloj devas trairi kelkajn partojn de tiu paĝaro.

Devigaj partoj antaŭ ol komenci konversacii kun la genevoj:
1. Unue per testo ni kontrolas, ĉu oni komprenis la celojn kaj regulojn de la parolsesioj. Ĉi tie la teston necesas plenumi je 100 %.
2. La geonkloj devas solvi kelkajn testojn pri lingvo, tekstokompreno kaj diktado. La testojn necesas plenumi minimume je 70 %. SE vi trapasis sukcese la KER-ekzamenon je nivelo C1, bv. alŝuti la skanitan atestilon.
3. Ni prezentas filmetojn pri imagitaj dialogoj inter onklino kaj nevo kaj oni devas trovi la erarojn.

Ne devigaj, sed utilaj ĉapitroj, helpiloj dum la laboro.
4. Al tiu ĉi bloko ni alŝutas resumfoliojn, kiuj helpos la geonklojn prepari sin al diversaj parolsesioj.

Por komenci la testadon, iru al MIAJ STUDOJ. Ĝin vi trovas ankaŭ supre, en la verda zono.


Pli da detaloj… Malpli… |

Interlingvistikaj Studoj - Poznan
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 8; Lecionoj: 49
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

Tiu ĉi kursejo disponigas materialojn por la studentoj de la Interlingvistikaj Studoj en la Adam Mickiewicz Universitato de Poznan (2016-2017).
La kursejo enhavas materialojn pri interlingvistiko, literaturo kaj lingvistiko.

La kurso estas fermita por ekstera publiko, nur la oficiale registritaj studentoj rajtas peti aligon kaj uzon de la materialoj.

Ilona Koutny kaj Katalin Kovats, septembro 2016

Pli da detaloj… Malpli… |

EIT - Esperanta-Instruista Trejnado (Madrido)
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 3; Lecionoj: 41
Administrantoj: Katalin KOVÁTS; Mireille Grosjean;

ILEI kunlabore kun Katalin Kovats proponas intensan trejniĝon pri instruado de Esperanto kaj praktikadon kun ekzamenoj dum la 51a ILEI-kongreso en Madrido.
La formado konsistas el du partoj: reta preparkurso pri metodiko kaj gramatiko plus partopreno en seminario kun ĉeestaj atelieroj kaj ekzamenoj.
Unua paŝo: lerni pedagogion kaj metodologion laborante rete sub la gvidado de Katalin Kovats de oktobro 2017 ĝis julio 2018.
Dua paŝo: partopreni la ILEI-kongreson en Madrido.
Tie frekventi la kursojn kaj submeti vin al ekzameno.
Tiu ĉi reta spaco servas por la reta preparkurso.
Vidu la detalojn.

Pli da detaloj… Malpli… |

ILEI-Busan
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 4; Lecionoj: 11
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

Laborspaco pro la trejnitoj en Busan

Pli da detaloj… Malpli… |

NASK-2017
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 5; Lecionoj: 17
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

Studspaco por la studgrupo je supera nivelo en la kursaro NASK.

Pli da detaloj… Malpli… |

Poznan - Instruista trejnado 2016-2017
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 5; Lecionoj: 33
Administrantoj: Katalin KOVÁTS; Ilona Koutny;

Tio ĉi estas fermita spaco por la partoprenantoj de la trejnseminario.

La retaj materialoj celas kompletigi la surlokan studon en Poznan, disponigas skribitajn tekstojn, artikolojn, tamen KOPIRAJTE PROTEKTITAJN, testojn kaj ebligas alŝuton de hejmtaskoj.
Vi povas facile vidi vian progreson kaj la ankoraŭ farendajn taskojn.
Ni instruistoj same povas facile sekvi vin kaj viajn studojn.
Bonan kaj sukcesan uzon de la reta eblo deziras al vi, Katalin

Pli da detaloj… Malpli… |

ERASMUS+ PL-SK-DE
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 4; Lecionoj: 24
Administrantoj: Katalin KOVÁTS; Halina Suchodolska Komar;

Testo pri Esperanto-lingvoscio
Libera eniro

Kursoj: 9; Lecionoj: 9
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

En tiu ĉi loko ni deziras refari malnovan eksperimenton cele al analizo de rilato inter la lernrezultoj kaj lingvokona nivelo kaj la investita tempo. La testserio konsistas el pluraj partoj. La plej bona helpo estas se vi finfaros por ni ĉiujn. Ni garantias ke la personaj datumoj estos traktataj tre konfidence.
En la unua etapo temas pri datumoj pri viaj lingvolernaj kutimoj kaj historio. La analizo celas ne la nivelon kaj progreson de individuoj, sed baze de multaj solvitaj testoj ni planas ricevi uzeblajn averaĝajn indikojn.

Do cele al la analizo kaj pluaj laboroj pri la reta moderna memtaksilo via helpo tre bonvenas. Rekompence ni promesas al vi informi vin pri la faritaj kaj planitaj paŝoj kaj ricevitaj rezultoj.
Se vi ne volas perdi tro da tempo per eksplikoj kaj pretas tuj ataki la enketilojn,
unue iru al la ENKETILO, kaj tie legu la PDF-dosieron kaj poste faru la teston.
kaj due iru al la MEMTAKSILo kaj tie respondu al la 38 demandoj.
Ni petas vin poste solvi ankaŭ la aliajn 5 partojn, sed tute ne necesas ke vi samtage faru ĉion. DANKON!!!

Atentu! En la unua testo, ENKETILO, la programo donas procentaĵojn. IGNORU tiujn, ili neniel rilatas al viaj solvoj, sed aperas, ĉar la eksperimenton ni faras en spaco, por aliaj celoj prilaborita kaj tiun kalkulfunkcion ne eblas elŝalti. Pardonu.

Jene vi trovas la analizan artikolon de Hans Bakker.

Ni proponas, ke - post la solvado de la testoj - vi komparu viajn rezultojn kun tiuj de la 238 pli fruaj solvintoj. (Ilin vi trovas en la supre indikita artikolo de Bakker.)
Por tiu komparo ni proponas al vi du paŝojn kaj petas vin sendi al ni la datumojn. Jen la instrukcioj
.
DANKEGON por via helpo.

Pli da detaloj… Malpli… |

Komprenu min - malaktiva
Libera eniro

Kursoj: 0; Lecionoj: 0
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

Pedagogiaj seminarioj (Kvinpetalo -2014) - malaktiva
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 1; Lecionoj: 14
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

Tiu ĉi kursejo estas destinita por tiuj, kiuj iam partoprenis trejnseminarion kun Katalin Kovats.
En la reta loko Katalin kolektas materialojn, kiuj iel rilatas al la kunfarita seminario.
La reta dosiero uzeblas dum unu jaro post la komuna staĝo.
Se vi deziras uzi ĝin, bv peti rajton.

Pli da detaloj… Malpli… |

Foto
Kopio de RITE 2 - malaktiva
Uzado nur post konfirmo de la administrantoj

Kursoj: 8; Lecionoj: 88
Administrantoj: Katalin KOVÁTS;

 

 

Tiu ĉi parto de la paĝaro estas financata kaj funkciigata de la entrepreno  E-duKati, kiu respondecas enhave kaj finance pri la servoj.

Kopirajto © 2001 - 2019 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.