Enhavo

Enhavtabelo de la Manlibro 

1.1 Pri la Manlibro (K. KOVÁTS)
1.2 Ĝenerale pri lingvolernado kaj instruado (K. KOVÁTS)
1.2.1 Celoj de lingvolernado (K. KOVÁTS)
1.2.2 Lingvaj kapabloj (K. KOVÁTS)
1.2.2.1 Klasifikado de lingvaj kapabloj (K. KOVÁTS)
1.2.2.2 Lingvaj kapabloj en la Komuna Eŭropa Referenckadro (K. KOVÁTS)
1.2.2.3 Komunikaj lingvaj kapabloj (K. KOVÁTS)
1.2.2.4. Socilingvaj kapabloj (K. KOVÁTS)
1.2.2.5 Pragmataj kapabloj (K. KOVÁTS)
1.2.3 Komponantoj de lingvokono (K. KOVÁTS)
1.2.4 La sukcesa lingvolernanto (K. KOVÁTS)
1.2.5 Gravaj aferoj dum lingvolernado (H. LUNDBERG)
1.3 Pri instruado de Esperanto (R. PETROVIĆ)
2 Esperanta didaktiko
2.1 Lingvo-instrua didaktiko – ĝenerala kaj esperanta (S. MacGILL)
2.2 Formala gramatiko kaj didaktika gramatiko (S. MacGILL)
2.2.1 Formala gramatiko (S. MacGILL)
2.2.2 Didaktika gramatiko (S. MacGILL)
2.3 La didaktika ŝtuparo (S. MacGILL)
2.4 Nia didaktiko - niaj tiklaj punktoj (S. MacGILL)
2.4.1 Ŝajnaj amikoj de lingvouzantoj (S. MacGILL)
2.4.2 Transfero (S. MacGILL)
2.4.3 Interfero (S. MacGILL)
2.4.4 Prononco (S. MacGILL)
2.4.5 Transitiveco de verboj (S. MacGILL)
2.4.6 Uzo de la difina artikolo ‘la’ (S. MacGILL)
2.4.7 Refleksivo (S. MacGILL)
2.4.8 Subjunkcioj kaj negativoj (S. MacGILL)
2.4.9 Lingva interkulturismo (S. MacGILL)
3 Instrumetodoj
3.1 Enkonduko
3.1.1 Kion signifas ‘metodo’? (B. DOCKHORN)
3.1.2 Historia trarigardo de la metodoj (D. CHARTERS - K. KOVÁTS)
3.2 Kelkaj grandaj instrumetodoj (B. DOCKHORN)
3.2.1 Gramatika-traduka metodo (B. DOCKHORN)
3.2.2 Rekta metodo (B. DOCKHORN)
3.2.3 Aŭda-parola metodo kaj aŭda-vida metodo (B. DOCKHORN)
3.2.4 Situaci-komunika instruado (Steafn MacGill)
3.2.4.1 Situaci-komunika aliro (S. MacGILL)
3.2.4.2 Ĉu situacia = rekta? Ĉu neniam nacilingve? (S. MacGILL)
3.2.4.3 Situacia lernado kaj Esperanto (S. MacGILL)
3.2.5 Alternativaj lingvolernigaj metodoj (K. KOVÁTS)
3.2.5.1 (De)sugestopedio (K. KOVÁTS)
3.2.6 Interkultura aliro (B. DOCKHORN)
3.2.6.1 La du flankoj de la interkultura aliro (B. DOCKHORN)
3.2.6.2 Rimedoj de interkultura lernado (B. DOCKHORN)
3.2.6.3 Interkultura lernado kaj Esperanto (B. DOCKHORN)
3.2.6.4 Internaciaj lernomaterialoj (B. DOCKHORN)
3.2.6.5 Postuloj kaj perspektivoj (B. DOCKHORN)
3.3. Esperanto-specifaj metodoj (K. KOVÁTS)
3.3.1 Cseh-metodo (K. KOVÁTS)
3.3.2 La Zagreba metodo (Z. TIŠLJAR)
3.3.3 Universala Esperanto-Metodo de Doktoro Benson (K. KOVÁTS)
3.3.4 Esperanto laŭ metodo de Friis (K. KOVÁTS)
3.3.5 Ora metodo (K. KOVÁTS)
3.3.6 Programita kurso (K. KOVÁTS)
3.3.7 Gaconda metodo (K. KOVÁTS)
3.3.8 Pirata metodo (K. KOVÁTS)
3.3.9 Esplor-kreiva vojo (K. KOVÁTS)
3.3.10 BEK-kurso (K. KOVÁTS)
3.3.11 Esperanto per rekta metodo de Stano Marĉek (K. KOVÁTS)
3.3.12 Stamfado kaj mansignado por instrui akuzativon (K. KOVÁTS)
4 Planado de la instruista laboro
4.1 Instruprogramoj, instruplanoj (K. KOVÁTS)
4.2 Lecionplanoj (K. KOVÁTS- S. MacGILL)
4.3 Lecionoj (K. KOVÁTS)
4.4 Postlecione (K. KOVÁTS)
5 Instru- kaj lernomaterialoj (K. KOVÁTS)
5.1 Lernolibroj (K. KOVÁTS)
5.1.1 Eksteraj trajtoj de lernolibro (K. KOVÁTS)
5.1.2 Strukturo de la lernolibro (K. KOVÁTS)
5.1.3 Lingvo kaj celpubliko (K. KOVÁTS)
5.1.4 Metodo (K. KOVÁTS)
5.1.5. Enhavo de la lerniloj (K. KOVÁTS)
5.1.5.1 Niveloj (K. KOVÁTS)
5.1.5.2 Vortoprovizo (K. KOVÁTS)
5.1.5.3 Laŭgrada prezento de gramatiko (K. KOVÁTS)
5.1.5.4 Tekstoj (K. KOVÁTS)
5.1.5.5 Ekzercoj kaj solvoj (K. KOVÁTS)
5.1.5.6 Sonmaterialoj (K. KOVÁTS)
5.1.5.7 Gvidlibroj (K. KOVÁTS)
5.1.6. Kiel trovi taŭgan lernilon? (K. KOVÁTS)
5.1.7 Kiaj lerniloj estonte? (K. KOVÁTS)
5.2 Literaturaj verkoj en la lingvoinstruado (K. KOVÁTS)
5.3 Muziko en la lingvoinstruado (M. MOLNÁR)
5.4 Filmoj (K. KOVÁTS)
5.4.1 Kie trovi Esperanto-filmojn? (K. KOVÁTS)
5.4.2 Instrufilmoj en lingvolecionoj (K. KOVÁTS)
5.4.3 Instrufilmoj en Esperanto (K. KOVÁTS - S. MacGILL)
5.5 Radioelsendoj (K. KOVÁTS)
5.6 Komputilo, reto kaj aplikaĵoj en la instruado
5.6.1 Retaj kursoj kaj praktikebloj (K. KOVÁTS)
5.6.1.1 Edukado.net (K. KOVÁTS)
5.6.1.2 Lernu! (J. GAUS)
5.6.1.3 Duolingo (R. KEVESS-COHEN)
5.6.1.4 Ekparolu! kaj iTalki (K. KOVÁTS)
5.6.1.5 Aliaj retaj kursoj kaj lernebloj K. KOVÁTS)
5.6.1.6 Ensociiga kaj lingvoekzerciga aplikaĵo - Amikumu ( Y. NEVELSTEEN)
5.6.1.7 Retaj tujmesaĝiloj kiel lerniloj kaj instruiloj (P. BALÁŽ)
5.6.2 Retaj kursoj kaj aplikaĵoj (K. KOVÁTS)
5.7 Ceteraj helpiloj (K. KOVÁTS)
6 Ekzercoj
6.1 Ĝenerale pri lingvoekzercoj (K. KOVÁTS)
6.1.1 Kapabligaj ekzercoj (K. KOVÁTS)
6.1.2 Laŭtemaj ekzercoj (K. KOVÁTS)
6.1.3 Laŭstrukturaj ekzercoj (K. KOVÁTS)
6.2 Cellingvaj ekzercotipoj (S. MacGILL)
6.2.1 Aŭtomataj ekzercoj (S. MacGILL)
6.2.2 Duon-aŭtomataj ekzercoj (S. MacGILL)
6.2.3 Ne-aŭtomataj ekzercoj (S. MacGILL)
6.3 Lingvaj ludoj (K. KOVÁTS)
7 Konsiloj pri lingvo-instruado
7.1 Formoj de la kunlaboro en la klaso (B. DOCKHORN)
7.1.1 Tutgrupa instruado (B. DOCKHORN)
7.1.2 Grupa laboro (B. DOCKHORN)
7.1.3 Para laboro (B. DOCKHORN)
7.1.4 Individua laboro (B. DOCKHORN)
7.2 Instruistaj kapabloj taŭge konduti en instrusituacioj (B. DOCKHORN)
7.2.1 Stimulado (B. DOCKHORN)
7.2.2 Reago al lernanto-kontribuoj (B. DOCKHORN)
7.2.3 Informiĝi pri lernoprogreso dum la instruado (B. DOCKHORN)
7.2.4 Informiĝi pri antaŭscioj (B. DOCKHORN)
7.2.5 Doni informojn / klarigojn (B. DOCKHORN)
7.2.6 Gvidi ekzercadon (B. DOCKHORN)
8 Taksado – Normoj – Ekzamensistemoj
8.1 Taksado de lernantorezultoj (K. KOVÁTS)
8.2 Eŭropaj lingvaj dokumentoj: Dokumentujo kaj la Referenckadro (K. KOVÁTS)
8.2.1 Lingva Dokumentujo (K. KOVÁTS)
8.2.2 La Referenckadro kaj la eŭropaj lingvokonaj normoj (K. KOVÁTS)
8.3 Esperanto-ekzamensistemoj (K. KOVÁTS)
8.3.1 Landaj ekzamenoj (K. KOVÁTS)
8.3.2 Ekzamensistemo de UEA/ILEI (K. KOVÁTS)
8.3.3 Novtipa, referenckadra ekzamensistemo (KER) (K. KOVÁTS)
8.3.4 Kiun ekzamenon elekti? (K. KOVÁTS)
8.3.5 Trejnado de Esperanto-instruistoj (K. KOVÁTS)
9. Organizado de la instrulaboro
9.1 Kiel informadi pri Esperanto kaj trovi lernantojn (K. KOVÁTS)
9.2 Lingvaj foiroj, festivaloj, informcelaj fulmkursoj (K. KOVÁTS)
9.3 Registrado de kursoj, statistikaĵoj (K. KOVÁTS)
9.4 Kiel informiĝi pri kursoj kaj eventoj (Yves NEVELSTEEN)
9.5 Diskuttemoj pri organizaj taskoj (S. MacGILL)
10 Organizaĵoj, institutoj, fondaĵoj kaj laborgrupoj por instruado de Esperanto
10.1 Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) (M. GROSJEAN)
10.2 Fondaĵo kaj retejo Edukado.net (K. KOVÁTS)
10.3 Esperantic Studies Foundation (ESF) (H. TONKIN)
10.4 E@I (P. BALÁŽ)
10.5 Esperanto en universitatoj (A.TELLIER)
10.6 Internacia Esperanto-Instituto (K. KOVÁTS)
10.7 Esperanto-centroj (K. KOVÁTS kaj aliaj)
10.8 Famaj tradiciaj kursaroj (K. KOVÁTS kaj aliaj)
11 Apendico
11.1 Kompletigaj artikoloj por la metodika parto (S. MacGill)
11.1.1 Praktika ekzemplo por la didaktika ŝtuparo (S. MacGILL)
11.1.2 Verboj en Esperanto (S. MacGILL)
11.1.3 Kiel funkcias -IG- kaj -IĜ-? Ni saĝigos vin ... kaj vi saĝiĝos. (S. MacGILL)
11.1.4 Kial situacioj kaj ne temoj? (S. MacGILL)
11.1.5 Situacioj kaj gramatiko (S. MacGILL)
11.1.6 Esperanto - malfacila lingvo? (S. MacGILL)
11.1.7 Andreo Cseh kaj liaj Cseh-instruistoj (K. KOVÁTS)
11.1.8 Propedeŭtika valoro de Esperanto (K. KOVÁTS)
11.2 Helpiloj, dokumentoj
11.2.1 Kursoplano por intensa internacia kurso - parto 1 (K. KOVÁTS)
11.2.2 Lecionplano pri evoluigo de aŭdkompreno (K. KOVÁTS)
11.2.3 Taskofolio por observita leciono (K. KOVÁTS)
11.3 Ekzercoj - konkrete KK
11.3.1 Aŭtomataj ekzercoj (S. MacGILL - K. KOVÁTS)
11.3.2 Duon-aŭtomataj ekzercoj (S. MacGILL - K. KOVÁTS)
11.3.3 Ne-aŭtomataj ekzercoj (S. MacGILL - K. KOVÁTS)
11.3.4 Metodika taksilo de ekzercoj (S. MacGILL - K. KOVÁTS)
11.4 Dokumentoj pri la ekzamenoj
11.4.1 Referenckadro – Antaŭparolo por la esperantlingva eldono (K. KOVÁTS)
11.4.2 Laŭŝtupa memtaksilo de la Eŭropa Lingva Dokumentujo (K. KOVÁTS)
11.4.3 Kio estas EUROPASS? (K. KOVÁTS)
11.4.4 Usonaj normoj pri lingvoinstruado (D. CHARTERS)
11.4.5 Pri la ekzamenoj en la ora epoko (K. KOVÁTS)
11.5 Konsilataj lerniloj kaj legaĵoj (K. KOVÁTS)
11.6 Konsilataj literaturaj verkoj (W. AULD – S. JOHANSSON)
11.7 Utilaj retligoj (K. KOVÁTS)
11.8 Baza listo pri fakliteraturo (K. KOVÁTS)
11.9 Niaj kontribuintoj (K. KOVÁTS)
11.10 Indeksoj (K. KOVÁTS)


Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.