Katalogo

 


 

Bonvolu plenigi nian enketilon kaj esprimi vian opinion!

 

 

Al la komenco

Titolo:Abunda fonto
Subtitolo:Memorlibro omaĝe al Prof. István Szerdahelyi
Aŭtoro(j): KOUTNY, Ilona (Red)
Eldonejo:Poznan: ProDruk & Steleto, 2009.
ISBN:978-83-61607-32-08
Akireblo:aĉetebla
Nivelo:B2, C1, C2
Aĉeteblo:UEA: 24.00 EUR (sen varimposto)
Lingvo(j):Esperanto
Nia opinio:Dum la UK en Bjalistoko aperis la memorlibro dediĉita al la granda hungara lingvisto kaj lingvopedagogo István Szedahelyi, redaktita fare de lia eminenta kaj agema disĉiplo Ilona Koutny. Al la eldonaĵo kontribuis ankaŭ aliaj disĉiploj de Szedahelyi, kaj kompreneble liaj kolegoj hungariaj kaj eksterlandaj "La unua ĉapitro prezentas lin mallonge, per kelkaj bildoj kaj rememoroj. Zsuzsa Gados kaj Árpád Máthé ellaboris abundan bibliografion.La sekvaj 5 ĉapitroj grupigas studojn ĉirkaŭ la ĉefaj temoj de esperantologio, temoj pri kiuj ankaŭ li okupiĝis: Lingvoplanado kaj lingvopolitiko; Lingvistiko de Esperanto, Lingvopedagogio, Literaturo; Leksikografio kaj la cetero. Vi povas legi pri Praesperanto (Vera Barandovská) kaj ŝancoj de Esperanto (László Gados). Estas retraktataj la kontroversia problemo de radikkaraktero (i.a. Michel Duc Goninaz), la lernfaciligo de Esperanto (Renato Corsetti), sed ankaŭ la plej novaj atingoj, la Komuna Eŭropa Referenckadro (Márta Kovács), la stato de esperanta leksikografio (Jozefo Horvath, Ilona Koutny). Vi povos enrigardi en pretiĝantan romanon de Éva Tófalvy, ekscii la misteron de la Tero (Endre Dudich) ktp..."La artikolojn de la lingvopedagogia parto - danke al Ilona Koutny kaj la aŭtoroj - ni rajtos publikigi en nia LEGEJO. La eldonaĵo estas inda omaĝo antaŭ István Szerdahelyi (1924–1987), fondinto de la Esperanto-fako en la Universitato Eötvös Loránd (ELTE). "Prof. Szerdahelyi estis bonega pedagogo, elstara lingvisto-esperantologo kaj preciza filologo. Vico da studoj kaj libroj montras lian vastan interesiĝon kaj grandan labor-kapablon: li prezentis novan aliron al morfologio, semantiko, etimologio de Esperanto; li profunde esploris interlingvistikon, kies rezulto estis la universitata lernolibro pri interlingvistiko kaj la populara libro Bábeltől a világnyelvig ’De Babelo ĝis la mondolingvo’. Li sukcesis trovi la vojon al diversaj homoj, ĉar li kredis en tio, kion li faras kaj havis estimon por la aliaj. Tion elstare montras la pretigo de la Hungara-Esperanta vortaro, kie kunlaboris 50 esperantistoj diversfakaj. La rezultoj de lia agado kaj verkaro estas ankaŭ nun aktualaj kaj vojmontraj." Pri la profesoro oni povas legi en nia PANTEOONO. Sonmaterialoj kaj prelegoj de I. Szerdahelyi estas elŝuteblaj ĉe : http://www.ilei.info/hungario/sonmaterialoj.php.La libro aĉeteblas ĉe UEA kaj kun rabato mendeblas ĉe Ilona Koutny. Noto: la citaĵoj devenas de la dorsa titolpaĝo de la libro.
Kreodato:2009-08-13 23:40:07
Lasta redakto:2014-01-02 22:31:51
Montroj:150955
Dosieroj: Mankas dosieroj.

Strukturo

Enkonduko: estas
Enhavo: Enhavo Antaŭparolo  Prezento kaj rememorojGados Zuzsa: Mallonga biografio  Vaha, Blazio: Mi sentas min lia instruito  Horváth Jozefo: Kristnasko de 1981 ĉe profesoro Szerdahelyi  Hukaya Sitosi: Aventuro de japana junuleto kun Tamiko kaj Prof. Szerdahelyi    Prunkl Mária kaj János: Rememoro vorte kaj bilde  Farkas Tatár Éva: “Ŝi estas pedagogo sendiploma”  Zajdman, Jefim: Rememoro pri renkontiĝo en Moskvo  Nanovfszky György: Rememoro de diplomato  Rokicki, Ryszard: Esperantologia testamento  Dahlenburg, Till: Prof. Szerdahelyi – mia lasta renkontiĝo kun li  Silfer, Giorgio: La lingvistika redaktoro de Literatura Foiro  Tötösné Gados Zuzsa – Máthé Árpád: Speciala bibliografio de esperanto-agado de István Szerdahelyi  Lingvoplanado kaj lingvopolitiko Barandovská-Frank, Věra: Praesperanto – la planlingva Ossian  Sakaguchi, Alicja: Nekonata planlingvo el Pollando: Paraglot  Schiller Judit: Akcepto de Esperanto (kaj de la mondlingvo-problemo) en la hungara (lingvistika) gazetaro, ĉirkaŭ la jarcentŝanĝo 19a/20a  Wacha Balázs / Vaha, Blazio: Vortokategorioj en lingvopriskribo, en planlingvoj kaj lingvoprojektoj  Blanke, Detlev: (Tro) malfrua vekiĝo? La germanoj kun sia lingvo en la Eŭropa Unio  Gados László: Pri la ŝancoj de Esperanto en la mondo  De esperanta gramatiko al ĝenerala lingvistiko Dasgupta, Probal: Apud la vorteroj: la vortila kromvojo  Duc Goninaz, Michel: Szerdahelyi kaj la “gramatika karaktero de la radikoj”     Rokicki, Ryszard: Sintaksa genro de esperantaj radikoj  Bujdosó Iván: Morfemkombinaĵoj en Esperanto  Simonnet, Francisko: La skriberoj de Esperanto  Horváth Katalin: Polisemio, sinonimio kaj esperanto  Pennacchietti, Fabrizio A.: La ‘cerbo’ de la ostoj kaj la ‘medolo’ de la kapo     Salga Attila: Skizo de kontrasta Esperanta-Hungara gramatiko  Waseda Mika: Esprimo de moviĝo en Esperanto, la hungara kaj japana lingvoj   Havas Ferenc: Metaproblemoj de lingvotipologio  Kuznecov, Sergej: Babelo – turo inter civilizoj  LingvopedagogioBarcsay Zsuzsa: Kultura fono de Esperanto en diversaj lernolibroj por junuloj kaj plenaĝuloj  Corsetti, Renato: La lernofaciliga valoro de Esperanto: de Szerdahelyi al Springboard to languages  Kovács Márta: Antaŭ kaj post la Komuna Eŭropa Referenckadro: lingvaj ekzamenoj pri Esperanto  Kóródy Zsófia: Instrui kvalite, kvalifikite  Kováts Katalin: Moderna aliro al malnovaj ideoj kaj rezultoj  Gacond, Claude: Pri la personaj pronomoj. Metodikaj klarigoj   Horváth Jozefo (Budapeŝto): Kio estas Pirata Metodo?  Salomon Csíszár Pálma: Duboj kaj demandoj pri familia lingvouzo  LiteraturoTófalvy Éva: Aersoifo  Szabó Imre: Pensoj pri Purakore de Attila József  Ertl István: Pontoj inter la gentoj: Disaj pensoj pri Esperanto kaj tradukado  Rátkai Árpád: Frigyes Karinthy la esperantisto  Esperantaj leksikografio, movado kaj la ceteroHaupenthal, Reinhard: Kio estas kaj kial ni bezonas Historian Vortaron de Esperanto (kun konkordanco de inkunablo 14: La Neĝa Blovado).  Horvath, Jozefo (Győr): Esperanta-Hungara Meza Vortaro elektronika (EHV)  Révész Sándor: Ĉiuj aliel samas  Dudich Endre: De mistero al mis-Tero  Ferenczy Imre: Historio de la Internaciaj Medicinistaj E-Konferencoj  Hungaroj en la movado  Molnár Lajos & Farkas Julianna: Kvardek jaroj de la Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo  Hegyi István: Provado per desegno-lingvo ĉe afazia knabo  Koutny Ilona: Esperanta leksikografio en la epoko de komputiloj   

Ekstera formato

Mezuro: B5
Paĝnombro: 408
Koloreco: kelkaj koloraj ilustraĵoj
Ilustraĵoj: fotoj, desegnaĵoj, grafikaĵoj
Legebleco: tre bona
Kunligmaniero: bindita
Ĝenerala aspekto: alloga

Opinioj kaj komentoj

Entute komentoj: 1; Mezuma noto: 4; | Aldoni propran opinion

1.
blazio je 2010-10-13 11:39:22    

Estas bonaj la ideo prezenti la libron kaj la prezento mem. Laŭ mi ĉe similaj prezentoj ie (ĉu fine de la tutaĵo aŭ interne) valorus aldoni prononcindikojn, almenaŭ se la prezentanto havas pri la kutima prononco imagon (se ne, tio indikas, ke aŭrotoj mem ne zorgas pri helpo elparoli iliajn nomojn). Eĉ eminentaj esperantistoj ne scias, ekzemple, ke István Szerdahelyi prononcadis en sia familia nomo j (ji), kaj ne l, kelkfoje mi aŭdas eĉ kiel ŝerdahel. Neniu povas postuli, ke eksterlandano, Aziano, Aŭtraliano. Afrikano, Bulgaro kto. konu la hungaran aŭ anglan ortografion kaj tradiciajn skribojn, tial la tradicio de parenteza (aŭ postteksta) transkribado (vd. Monato, Sennaciulo ka.) estas subteninda, laŭ mi. Tio ne ofendus anakaŭ tiujn, kiuj la originalan skribmanieron sentas speciale simbola, persone plej identiga, prestiĝa, sole jure rajtomerita ktp. - La prezento supra ne diras, ĉu Gados {gadoŝ] aŭ Ducgoninaz [dük goninaz] pravas pri siaj opinioj, sed tio certe ne estis la intenco de la prezentinto. Sume la prezenton mi kvlifikas bona, sed ne eminenta.

Kopirajto © 2001 - 2021 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.