Katalogo

 


 

Bonvolu plenigi nian enketilon kaj esprimi vian opinion!

 

 

Al la komenco

Titolo:Interlingvistiko
Subtitolo:Enkonduko en la sciencon pri planlingvoj
Aŭtoro(j): Vĕra Barandovská-Frank
Eldonejo:Poznań 2020
ISBN:978-83-65483-53-9
Akireblo:aĉetebla
Tipo(j):interlingvistiko
Nivelo:C1, C2
Aĝgrupo:pluraj aĝoj
Aĉeteblo:UEA: 27,00 EUR (sen varimposto)
Lingvo(j):Esperanto
Nia opinio:Interlingvistiko, origine scienco stariganta normojn por helplingvoj, plivastigis sian esploron kaj studobjekton dum cent jaroj da sia ekzisto. Ĝi iĝis interdisciplina sciencobranĉo, kiu kovras ne nur historion, teorion kaj praktikan esploron de planlingvoj, sed krome lingvoplanadon, lingvonormigon, multlingvecon, lingvopolitikon kaj aliajn aspektojn de komunikado, inklude de internacia uzado de etnaj lingvoj. Larĝe difinata kompreno kaj malfermas al interlingvistiko novajn horizontojn kaj ebligas pli profundan specialiĝon en unuopaj aspektoj.
Interlingvistiko estas ekde la pasinta jarcento instruata kiel studobjekto, dume la enhavo de unuopaj lecionoj varias laŭ specialiĝo de la koncerna instruisto. La Interlingvistikaj Studoj de Adam Mickiewicz Universitato (AMU)estas unikaj interalie pro tio, ke la „studentoj” estas ofte lingvistoj aŭ/kaj alifakaj specialistoj, kiuj per siaj laboraĵoj pliriĉigas la kursenhavon.
Tiu ĉi lernolibro estas rezulto de dudekjaraj spertoj de studado kaj instruado en kunlaboro de la instruistino - la aŭtorino Vera Barandovska-Frank, kiu instruas de 20 jaroj tiun ĉi-studobjekton - kaj la studentoj.

En la libro la aŭtorino prezentas la plej gravajn terenojn de interlingvistiko (de historiaj internaciaj lingvoj ĝis la plej novaj konstruitaj lingvoj troveblaj en la reto) baziĝante ankaŭ sur la laboraĵoj de studentoj. La libro povas esti bona fonto por ĉiuj interesiĝantoj pri planlingvoj kaj internaciaj lingvoj.

La unua volumo de la lernolibroserio de IS de AMU povas esti bona fonto por ĉiuj interesiĝantoj pri planlingvoj kaj internaciaj lingvoj.
Jen la kompleta enhavtabelo.
La libro libere elŝuteblas de la paĝo de UAM.
Kreodato:2021-03-23 22:31:49
Lasta redakto:2021-03-24 14:15:48
Montroj:1449
Dosieroj: Elŝutoj de ĉiuj dosieroj sume: 5; Viaj elŝutoj: 0

Kovrilpaĝoj  PNG .png
Elŝutoj sume: 5
Kreodato: 2021-03-24 14:08:25

Strukturo

Enkonduko: estas
Enhavo: Enhavtabelo
Antaŭparolo.......................................................................................................................... .............9
Enkonduko........................................................................................................................................11
1. Interlingvistiko kiel scienco...........................................................................................................15
2. Antikvaj interlingvoj.......................................................................................................................27
2.1. La aramea lingvo.......................................................................................................................27
2.2. Sanskrito....................................................................................................................................30
2.3. La greka lingvo ..........................................................................................................................31
2.4. La latina lingvo...........................................................................................................................35
3. Etnolingvoj kaj ekzemploj de ilia normigo/planado.......................................................................47
3.1. Principoj.....................................................................................................................................47
3.2. La romanĉa lingvo.....................................................................................................................48
3.3. La norvega lingvo......................................................................................................................52
3.4. La novhebrea lingvo..................................................................................................................54
3.5. La indonezia lingvo ...................................................................................................................56
3.6. La Brazila Lingvo Ĝenerala........................................................................................................57
4. Piĝinoj kaj kreolaj lingvoj...............................................................................................................63
4.1. Origino........................................................................................................................................63
4.2. Eŭropo........................................................................................................................................64
4.3. Ekzemploj de anglecaj kreolaj lingvoj.........................................................................................66
4.3.1. Tok Pisin (tokpisino).................................................................................................................67
4.4. Ekzemploj de francecaj kreolaj lingvoj........................................................................................71
4.5. Ekzemploj de hispanecaj kaj portugalecaj kreolaj lingvoj...........................................................73
4.5.1. Ĉabakana kreola lingvo...........................................................................................................73
4.5.2. Kreola lingvo de Gvineo-Bisaŭo..............................................................................................75
4.6. Indiana piĝino.............................................................................................................................76
4.7. Afrikaj piĝinoj kaj kreolaj lingvoj..................................................................................................76
4.8. Piĝinistiko kaj kreolistiko.............................................................................................................77
5. Planlingvoj kaj ilia tipologio............................................................................................................81
5.1. Tradicia klasifikado laŭ Gaston Moch, Louis Couturat & Léopold Leau (1897, 1903)................81
5.2. Josef Weisbart (1930)................................................................................................................82
5.3. IALA (1937)................................................................................................................................83
5.4. Marcel Monnerot-Dumaine (1960).............................................................................................84
5.5. Ermar Svadost (1968)................................................................................................................85
5.6. Harry Spitzbart (1973)................................................................................................................86
5.7. Alessandro Bausani (1974)........................................................................................................86
5.8. Antal Münnich (1980).................................................................................................................88
5.9. Sergej Nikolajeviĉ Kuznecov (1984)..........................................................................................89
5.10. Detlev Blanke (1985/2006)......................................................................................................91
5.11. Paolo Albani, Berlinghiero Buonarroti (1994)..........................................................................93
5.12. Tazio Carlevaro (1995)............................................................................................................96
5.13. Claudio Gnoli (1997)...............................................................................................................97
5.14. Jan van Steenbergen (2011)...................................................................................................98
5.15. Federico Gobbo (2014)...........................................................................................................99
5.16. Konkludo...............................................................................................................................100
6. Historio de lingvokonstruado......................................................................................................103
6.1. Unuaj konataj projektoj............................................................................................................103
6.2. Humanismo kaj filozofiaj lingvoj...............................................................................................107
6.2.1. Gottfried Wilhelm Leibniz (Lejbnico).....................................................................................109
6.2.2. Athanasius Kircher................................................................................................................111
6.2.3. Jan Ámos Komenský (Comenius, Komenio)........................................................................115
6.3. De humanismo ĝis Volapük.....................................................................................................119
6.3.1. Solresol.................................................................................................................................120
6.3.2. Transiro ................................................................................................................................122
7. Volapük (volapuko)......................................................................................................................127
7.1. La aŭtoro..................................................................................................................................127
7.2. La movado...............................................................................................................................128
7.3. La ĉifaloj...................................................................................................................................131
7.4. Gramatiko.................................................................................................................................134
7.5. La Akademio.............................................................................................................................137
8. Esperanto.....................................................................................................................................141
8.1. La aŭtoro...................................................................................................................................141
8.2. La movado................................................................................................................................142
8.3. La gramatiko.............................................................................................................................144
8.4. Akademio de Esperanto............................................................................................................148
8.5. Literaturo, kulturo, komunumo..................................................................................................150
9. Giuseppe Peano kaj Latino sine flexione.....................................................................................155
9.1. Vivo kaj verko............................................................................................................................155
9.2. Lingvistika problemaro kaj Latino sine flexione.........................................................................156
9.3. Academia pro Interlingua...........................................................................................................159
9.4. La latina sen fleksio (LSF) kompare al la klasika latina.............................................................163
9.4.1. Prononco.................................................................................................................................163
9.4.2. Substantivoj.............................................................................................................................163
9.4.3. Adjektivoj.................................................................................................................................165
9.4.4. Pronomoj.................................................................................................................................166
9.4.5. Numeraloj................................................................................................................................168
9.4.6. Verboj......................................................................................................................................168
9.4.7. Aliaj vortspecoj.........................................................................................................................169
9.4.8. Sintakso...................................................................................................................................170
9.4.9. Vortprovizo...............................................................................................................................170
9.5. Revivigo......................................................................................................................................171
10. Ido................................................................................................................................................173
10.1. La aŭtoro...................................................................................................................................173
10.2. La Delegitaro.............................................................................................................................174
10.3. Ido-movado................................................................................................................................179
10.4. Gramatiko de Ido.......................................................................................................................182
10.5. Komento.....................................................................................................................................184
11. Edgar de Wahl kaj Occidental (okcidentalo)..................................................................................187
11.1. La vivo.........................................................................................................................................187
11.2. Interlingvistika aktiveco kaj krea periodo de Occidental.............................................................189
11.3. Occidental-movado.....................................................................................................................192
11.4. Occidental-Interlingue.................................................................................................................199
12. Otto Jespersen kaj Novial (novialo)...............................................................................................205
12.1. Vivo kaj verko..............................................................................................................................205
12.2. Interlingvistika laboro..................................................................................................................208
12.2.1. Ido............................................................................................................................................208
12.2.2. IALA..........................................................................................................................................210
12.2.3. Novial........................................................................................................................................212
12.3. Finaj rimarkoj...............................................................................................................................224
13. IALA kaj Interlingua (interlingvao)...................................................................................................229
13.1. Fondo kaj starigo de programo....................................................................................................229
13.2. La unua periodo (1924–1933)......................................................................................................231
13.3. La dua periodo (1933–1936)........................................................................................................234
13.4. La tria periodo (1936–1939).........................................................................................................235
13.5. La kvara periodo – IALA en Novjorko 1939–1947........................................................................237
13.6. Konstruo de Interlingua................................................................................................................239
13.7. Uzado kaj lingvokomunumo.........................................................................................................240
13.8. Gramatiko.....................................................................................................................................242
13.9. Komento.......................................................................................................................................244
14. Komparo de latinidaj planlingvoj kun la latina lingvo.......................................................................248
14.1. Gramatikaj tabeloj.........................................................................................................................248
14.2. Komento al la tabeloj....................................................................................................................258
14.2.1. Alfabeto......................................................................................................................................258
14.2.2. Malsama pronoco......................................................................................................................258
14.2.3. Akcento......................................................................................................................................259
14.2.4. Artikolo.......................................................................................................................................259
14.2.5. Substantivoj...............................................................................................................................259
14.2.6. Adjektivoj....................................................................................................................................260
14.2.7. Pronomoj....................................................................................................................................260
14.2.8. Numeraloj...................................................................................................................................261
14.2.9. Verboj.........................................................................................................................................261
14.2.10. Adverboj...................................................................................................................................262
14.2.11. Prepozicioj kaj konjunkcioj.......................................................................................................262
14.2.12. Derivado...................................................................................................................................262
14.3. Komparo de tekstoj.......................................................................................................................264
14.4. Komento al la vortelekto................................................................................................................268
15. Simpligoj de la angla lingvo .............................................................................................................269
15.1. Basic English (Baza Angla)............................................................................................................270
15.2. Similaj projektoj..............................................................................................................................276
15.3. Globish...........................................................................................................................................277
16. Conlangs ..........................................................................................................................................281
16.1. Komencoj en interreto....................................................................................................................281
16.1.1. Projecto Auxilingua......................................................................................................................281
16.1.2. Bogart Chris´ Conlang Webpages...............................................................................................282
16.1.3. Kennaway Richard’s Constructed Languages pages..................................................................283
16.1.4. Kelkaj interlingvistikaj eseoj.........................................................................................................283
16.2. Langmaker (metiejo kaj arkivejo por konstruitaj lingvoj) kaj kelkaj posteuloj..................................286
16.3. Kelkaj novaj kategorioj....................................................................................................................290
16.4. Kelkaj aktivecoj de lingvokreantoj...................................................................................................291
16.4.1. Ĉentradukoj..................................................................................................................................291
16.4.2.Profesia organizaĵo kun realaj konferencoj...................................................................................292
16.5. Kelkaj ekzemploj de auxlangs – Romanceconlangs.......................................................................294
16.6. Komento..........................................................................................................................................297
17. Slava interlingvistiko...........................................................................................................................301
17.1. Antaŭhistorio....................................................................................................................................301
17.2. Panslavaj lingvoprojektoj.................................................................................................................302
17.3. Slava lingvokonstruado en la 21-a jarcento.....................................................................................309
17.3.1. Fikciaj slavajlingvoj.......................................................................................................................309
17.3.2. Slavaj helplingvoj (surbaze de artikolo de Jan van Steenbergen)................................................312
17.3.2.1. La jaroj 2001-2005: Slovo, Slovio, Proslava kaj Glagolica.........................................................313
17.3.2.2. La jaroj 2006-2010: Slovianski, Slovioski kaj Novoslověnsky....................................................314
17.3.2.3. La jaroj 2010-2017: Maturiĝo de la interslava lingvo..................................................................314
17.3.3. Karakterizo de la interslava lingvo.................................................................................................315
17.3.3.1. Klasado.......................................................................................................................................315
17.3.3.2. Fleksiĝema gramatiko.................................................................................................................316
17.3.3.3. Baza kaj etendita ortografio........................................................................................................317
17.4. Historia ekzemplo de helplingva projekto: Novosloviensky...............................................................318
17.5. Superrigardo de panslavaj helplingvoj post la jaro 1999...................................................................320
17.6. Perspektivoj de slavaj interlingvoj kaj defioj por interlingvistiko.........................................................321
Indekso.......................................................................................................................................................325

Ekstera formato

Mezuro: 24x17 cm
Paĝnombro: 333
Koloreco: kolora
Ilustraĵoj: jes
Legebleco: bona
Kunligmaniero: bindita
Ĝenerala aspekto: alloga

Opinioj kaj komentoj

Entute komentoj: 5; Mezuma noto: 5; | Aldoni propran opinion

5.
Esperant_Krakow je 2021-03-28 08:47:18

Aparte avantaĝa estas la eblo elŝuti la libron. Dankon.

4.
Patrick75 je 2021-03-27 07:43:23    

Nemalhavebla verko por tiuj kiuj interesiĝas pri la temo

3.
Mao87 je 2021-03-26 11:52:20

Dankon pro tiu ĉi tre ampleksa verko. Gratulon.

2.
Esperant_Krakow je 2021-03-25 21:49:38

Bonege! Grava verko. Dankegon, Vera! - Maria Majerczak

1.
Renatocorsetti je 2021-03-24 16:59:10    

MI tralegis atente manuskriptan version de la libro, kaj mi pensas, ke ĝi estas unu el la plej kompletaj libroj en ĉi tiu kampo. Ĝi enahavas la tutan klasikan enhavon de la fako kaj ankau la lastajn evoluojn per la holivudaj lingvoj.

Kopirajto © 2001 - 2021 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.