Diplomlaboraĵoj

La klarigon pri la tipoj de la diplomlaboraĵoj bv. legi ĉi tie.

Reveni al la serĉilo | Ĝustigi la serĉparametrojn

Entute trafoj: 338

Titolo  Nomo ↓ Jaro  Lando  Lasta redakto 
1

Denaskismo en Brazilo: speciala dulingvismo

Resumo. Ekzistas diversaj tipoj de dulingvismo, kaj eĉ de plurlingvismo (situacio, en kiu unu homo parolas tri lingvojn aŭ pli). Ĉi tiu studo celas analizi specialan tipon de dulingvismo: denaskismo, kiu okazas, kiam homo parolas, ekde la naskiĝo Esperanton kaj alia(j)n lingvo(j)n. La celo de la esploro estis nur unu lando: Brazilo (la lando de la esploristo). Oni malkovros la averaĝan aĝon, la lernejan situacion de la denaskuloj kaj de iliaj gepatroj, kaj la metodon plej uzatan en tiu lando por lernigi Esperanton denaske, tio estas, ĉu ekzemple la metodon UPUL (unu persono, unu lingvo) aŭ USUL (unu situacio, unu lingvo). Pri la religio, ni malkovros, ĉu veras, ke la plejmulto de la brazilaj denaskuloj estas spiritismaj. Oni vidos, ĉu la denaskuloj tie havas Esperanto-amiko(j)n. Ni ekscios ĉu la lernejo havis specialan influon al la lernado de Esperanto. Kaj kiu(j)n alia(j)n lingvo(j)n oni instruas al la denaskuloj. Oni vidos iliajn hobiojn kaj plej ŝatatajn lernobjektojn. Kaj fine, en kiom da landoj la infanoj ĝis nun vojaĝis, kaj ĉu ili havis menciinda(j)n fakto(j)n/sciojn pri sia plurlingva eduko. Ni havos vastan portreton de la situacio de la denaskuloj en Brazilo nuntempe. Per interretaj enketiloj, 16 denaskaj esperantistoj estis intervjuataj, kaj la rezultoj estis komparataj al tiuj de aliaj eŭropaj esploroj.

Esperantologio
Historio de Esperanto-Movado
Interlingvistiko
Alia

(YAMAGUCHI) WERNECK DIAS, A. Emerson2021PL - Pollando2023-02-27 14:37:57
2

Analizo de Esperanto

En konvencia komputila lingva analizo, lingvoj tradicie estas esprimataj en formalaj gramatikoj kaj analizitaj per algoritmoj LR (k) aŭ LL (k). Tamen la grandeco, komplekseco kaj ambiguecoj de naturlingva prilaborado faras ĉi tiujn ilojn maltaŭgaj por naturlingva prilaborado (NLP). En ĉi tiu tezo oni esploras kiom taŭgas ĉi tiuj iloj por esprimi kaj analizi Esperanton. Oni prezentas ankaŭ morfologian analizilon por Esperanto kiel sintaksa analizilo.[El la resumo de la diplomlaboraĵo]

Informadiko kaj Esperanto

AASGAARD, Bente Christine2006NO - Norvegujo2021-08-20 17:25:36
3

Kompara studo de la morfologiaj kategorioj de la franca kaj Esperanto: privilegia ilo de internacia komunikado

Lingvistikaj komparstudoj inter Eo kaj aliaj lingvoj

ADANOU, Efoé1991TG - Togo2014-07-06 14:34:12
4

La Lingvo Internacia Esperanto. Moko ...aŭ vero?

Iom larĝa prikonsidero de I.L. kaj alvoko al aplikado de Esperanto en komercaj leteroj.

Esperantologio

ALLEWAERT, Jean-Pierre1976BE - Belgujo2010-10-11 20:02:01
5

Problemoj de la internacia lingva komunikado tra la jarcentoj

"La diplomitino en la unua parto faras superrigardon pri la solvo de internacia komunikado de la antikva tempo ĝis la 17-a jarcento. Poste ŝi analizas la ideojn de Descartes 'dekart) kaj Leibniz (lajbnic) kaj ties influon al la projektoj pri artefarita lingvo ĝis la 19-a jarcento. Kaj fine Ampova analizas la du realigitajn lingvojn Volapuko kaj Esperanto. Pli detale ŝi priskribas la strukturon de Esperanto kaj argumentas la kaŭzojn, kiuj certigas al ĝi utiligon pli ol jarcenton". (Rumjana Lazarova: recenzo en Bulgara Esperantisto, n° 12/1990)

Alia

AMPOVA, EDZINO VASILEVA, Ivanka1990BG - Bulgarujo2011-07-25 06:46:56
6

Kunĉo Valev en bulgara Esperanto-gazetaro

Biografiaj notoj;bibliografio kaj liaj verkoj; eldonaĵoj, kunmetitaj kaj redatitaj de Kunĉo Valev; tradukoj en Esperanton de Kunĉo Valev; literaturo pri liaj vivo kaj agado; indeksoj (de titoloj de liaj publikaĵoj de personaj nomoj; geografio; listo de konkursoj, en kies ĵurio li partoprenis; listo de reviziitaj fontoj; enhavo). La bibliografia verko enhavas 176 titolojn de publikaĵoj en bulgara lingvo kaj en Esperanto de 1945 Ĝis 1991. Estas ellaborita post la forpaso de Kunĉo Valev. (la verkintino)

Historio de Esperanto-Movado

ANDROVSKA, Raya1991BG - Bulgarujo2011-11-27 07:28:13
7

Komparo de paroloj el retorika vidpunkto

Retoriko havas longan tradicion en la okcidentaj landoj. En Ĉinio kaj Japanio la tradicioj estas aliaj. Esploristoj atestas pri la observeblaj diferencoj ĉe gestudentoj de diversaj kulturoj. La hejman kulturon la verkistoj aŭ parolantoj kunportas en siajn tekstojn kaj parolojn. La jena studo provas esplori ĉu ekzistas tiaj diferencoj ĉe esperantistaj prelegantoj de diversaj kulturaj tradicioj. La studobjektoj estas elektitaj inter la prelegoj farataj dum la 3-a Nitobe-simpozio en la kadro de la Universala Kongreso en 2004. La elirpunkto per kiu la prelegoj estas studataj estas la retoriko laŭ la greko-romia tradicio.

Interlingvistiko

ÅRADSSON, Bengt Olof2017PL - Pollando2017-09-26 08:39:28
8

La kastilia kiel bazo kaj rimedo de interlingva planado

La aŭtoro prezentas unue kelkajn notojn pri interlingvistiko, klarigas la diferencojn inter la skemisma kaj naturalisma lingvoplanadoj. En aliaj ĉapitroj la aŭtoro analizas kelkajn projektojn kreitajn sur la bazo de kastilia lingvo, kiel Nouve Roman /1897/, Hom Idyomo /1921/, la projektoj de Lavagnini, Neolatina /1948/, Anglolat, ktp. Ari konkludas sian verkon per la rimarko, ke Esperanto alportis al la lingva planado novan, esence socian dimension, kiu tute mankas al la hispanidaj lingvoprojektoj.

Interlingvistiko

ARI, Valerio1981IT - Italujo2010-10-19 10:56:53
9

La itala kontribuo al la originala literaturo en Esperanto

La aŭtoro ekzamenas detale la rolon de la esperantlingva minoritato ene de la itala literaturo, kun atento pri la originalaj verkoj. La disertacio estas samtempe krestomatio pri la italaj Esperanto-verkistoj; ĝi estas la unua tiu-speca rimedo je dispono de literaturistoj kaj esploristoj en Italio.

Esperanta literaturo

ARI, Valerio1984IT - Italujo2010-10-19 10:49:06
10

Edmond Privat, la homo kaj la verkaro

Dekĉapitra analizo de la diversaj aspektoj de la agado kaj personeco de Edmond Privat, kun aldonaj dokumentoj

Esperantologio
Historio de Esperanto-Movado

ARI MARTINELLI, Perla2003IT - Italujo2010-10-22 21:08:14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34

Kopirajto © 2001 - 2023 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.