Diplomlaboraĵoj

La klarigon pri la tipoj de la diplomlaboraĵoj bv. legi ĉi tie.

Reveni al la serĉilo | Ĝustigi la serĉparametrojn

Entute trafoj: 338

Titolo  Nomo  Jaro  Lando  Lasta redakto ↓
1

Utileco kaj eblo de la adopto de internacia helpa lingvo en medicino

La lingva problemo en internaciaj rilatoj de medicino. La ĝenerala prblemo de internacia lingvo kaj la avantaĝoj de Esperanto. Konkludo: Esperanto taŭgas kiel internacia lingvo por medicinaj temoj.

Internacia lingvo kaj medicino

CORRET, Pierre1908FR - Francujo2010-10-10 22:24:45
2

Mondlingvo kaj mondekonomio

Enkonduko: la naturo de la lingvo ĝenerale kaj de artefariota lingvo speciale: a) mondlingvo kaj mondhelplingvo kiel komunikilo de internaciaj ekonomiaj rilatoj b) la problemo de internacia helplingvo Esperanto c) Esperanto kiel kulturfaktoro d) Esperanto kiel ekonomia faktoro La signifo de Esperanto kiel helplingvo por la mondekonomiaj rilatoj: a) Esperanto kaj mondtrafiko b) Esperanto kaj mondkomerco c) Esperanto kaj aliaj gravaj mondekonomiaj terenoj Konkludo: Esperanto kiel rekonstrufaktoro

Internacia lingvo kaj ekonomio

LEIDINGER, Friedrich1924DE - Germanujo2010-10-10 22:29:32
3

Adpoziciaj Gramatikoj. Multlingva gramatika formalismo por aŭtomata tekstprilaborado.

En komputika lingvistiko, la formala reprezentado de la gramatiko de etnaj lingvoj estas ankoraŭ malferma kaj malfacila temo. Fakte, estas formalaj gramatikoj kiuj pretendas redukti la lingvan strukturon al sintakso, sen leksika aŭ semantika reprezentado. Troviĝas ankaŭ aliroj leksike pli riĉaj, kiel ekzemple dependenco-gramatikoj, sed tiuj perdas esprimivon laŭ vidpunkto de la formaleco. Adpoziciaj gramatikoj (adgramoj) estas nova gramatika formalismo kiu preteras tiujn limbarojn. Gˆibazigˆasjeintuicio de Pennacchietti, kiu kunmetis logikan priskribon de prepozicioj fare de Brøndal, tesneran nocion de valenco, dikotomaˆjon altrafigilo/gvidosigno deLangacker,kajpioniranlaboronpriperau ̆tomatatradukadofaredeSil- vio Ceccato. La rezulto estas preskau ̆-formalan priskribon de adpozicioj, kiuj estas la kunmetiloj de la lingva strukturo. Tiu cˆi priskribo nomigˆas ad- pozicia spaco (adspaco). La adpozicia spaco de ĉiu lingvo faratas de kvar adpoziciaj tipoj: Plus (⊕), Minus (⊖), Onigo (⊘), Obligo (⊗). La rezulta strukturo estas konive solida kaj interesa laŭ formala vidpunkto, ĉar adpozicia arbo (ad-arbo) povas konstruati kiel speciala porfira arbo, preterirante la nebulan koncepton de dependenco laŭ Tesnière. Ĉi tiu doktora disertaĵo sukcesas fari kroman paŝon post la laboro de Pennacchietti. Fakte, ĉi tie adgramoj konsideras kiel lasta unuo de lingvoj la morfemon, ne la vorton, kaj sekve ili ofertas koheran teorion por morfologio kaj sintakso. Krome, faratas klara disiĝo en la vortaro inter adspaco, kies elementoj estas esence fermaj morfemoj, kaj leksiko, farata de malfermaj morfemoj. Denove ekde struktura sintakso fare de Tesnière, malfermaj morfemoj havas fundamentan gramatikan karakteron: nomiga (O), aldonebla (A, kiel modifanto de nomigiloj), kaj krome verba (I) kaj cirkonstanca (E, kiel modifanto de verboj). La tesnera aliro estas kontrolita per la rezultoj en komparo inter gramatikoj de tipologie foraj lingvoj fare de Whorf. La dua parto montras, ke adgramoj estas komputeblaj, ĉar realigitaj per formalismo forta kaj firma. Krome, ekzemplo de la formala modelo estas proponita per Esperanto, tiel, ke la taŭgeco de la modelo lingvavidpunkte estu klara. Propre, la formala modelo estus uzata en ekkonteoria scenaro, ĝuste ĉizita laŭ la okazo. Tiu ĉi scenaro nomiĝas la ‘ludo de la traduko’, kaj ĝi estas mensa eksperimento, samkiel Turing. Oni donas eĉ etan ekzemplon. La tria parto montras la realigon en ĉiaj aspektoj: fakte la realigo de Esperanto faratas de entute 179 da logikaj formuloj, kaj, ene de tiu aro, 56 estas predikatoj kaj la resto reguloj. La formala modelo esperigas pri ĝeneraliga valido al ĉia ajn lingvo. Kiel fari tion klarigitas dise en la tria parto. La disertaĵo montras, ke adgramoj estas plenpova formalismo de lingvaj gramatikoj, ĉar ili estas samtempe lingve trairpovaj, konive grundaj kaj komputike belsonaj.

Informadiko kaj Esperanto
Alia

GOBBO, Federico2009IT - Italujo2010-10-11 10:12:51
4

Vortfarado el la vidpunktoj de hindeŭropa lingvoscienco kaj de esperantologio

Lingvistikaj komparstudoj inter Eo kaj aliaj lingvoj

BROSCH, Cyril2008PL - Pollando2010-10-11 11:49:40
5

Lingvokulturologiaj aspektoj de internaciaj planlingvoj (fone de la etnaj).

La disertacio, bazita sur analizo de ĉ. 10 mil paĝoj da tekstoj en Esperanto, montras ligojn inter la E-kulturo kaj E-lingvo; estas traktitaj premisoj por la kultura/estetika/emocia ingrediencoj en E-lingvaĵoj, specifaj fonaj scioj de t.n. tipaj esperantistoj kaj ilia reflektiĝo en la lingv(aĵ)o, analizita lingva personeco de t.n. tipa esperantisto, vortludoj kaj luda komunikado en Esperanto kiel la plej ampleksa specimeno de uzado de la lingvo por estetikaj/emociaj celoj, k.a.

Esperantologio
Interlingvistiko
Lingvistikaj komparstudoj inter Eo kaj aliaj lingvoj

MELNIKOV, Aleksandro S.2004RU - Rusujo2010-10-11 15:25:15
6

Principoj de konstruado kaj funkcia evoluo de internacia planlingvo en la moderna interlingvistiko.

Estis traktitaj postmilitaj teorioj koncerne internacian lingvon: kia ĝi devas esti strukture kaj funkcie kun emfazo je Esperanto (kiuj postuloj de la teoriistoj realiĝis en ĉi-lingvo kaj kion tio sekvigis).

Interlingvistiko

MELNIKOV, Aleksandro S.1990BY - Belorusujo2010-10-11 15:26:21
7

La Lingvo Internacia Esperanto. Moko ...aŭ vero?

Iom larĝa prikonsidero de I.L. kaj alvoko al aplikado de Esperanto en komercaj leteroj.

Esperantologio

ALLEWAERT, Jean-Pierre1976BE - Belgujo2010-10-11 20:02:01
8

Volapük, Esperanto, Ido, Interlingue/Occidental, Interlingua - kvin planlingvoj

La verko konsistas el enkonduko, 12 ĉapitroj kaj aneksaĵoj. En apartaj ĉapitroj, mi skizas pri la historio de la planlingvoj, pri diversaj opinioj de lingvistoj rilate al la planlingvo kaj pri la uzataj de mi terminoj. Poste sekvas apartaj ĉapitroj dediĉitaj al la kvin planlingvoj, kiujn mi priskribas.Tiu ĉapitro konsistas el mallonga informo pri la aŭtoro(j), historio de la lingvo kaj movado, sciigoj pri ĝia apliko.Sekvas pli-malpli detala priskribo de la lingvo mem (fonetiko, ortografio, morfologio, sintakso). En la fino troviĝas konkluda ĉapitro.

Lingvistikaj komparstudoj inter Eo kaj aliaj lingvoj

BÂCEVA, Kremona1986BG - Bulgarujo2010-10-11 20:40:03
9

Rimarkoj pri la historio kaj la strukturo de Esperanto rilate la italan

Post la historiaj kaj strukturaj karakterizaĵoj de Esperanto la disertaĵo komparas la vortarojn de la itala kaj de Esperanto. Laste, la disertaĵo finiĝas per la detala resumo de la Universala Kongreso en Ĉinujo.

Lingvistikaj komparstudoj inter Eo kaj aliaj lingvoj

DALL'OLIO, Anna Maria2004IT - Italujo2010-10-11 21:30:32
10

La Esperanta gazetaro

La disertaĵo prezentas la Esperanto-gazetaron konsiderante ĝiajn soci-lingvajn antaupremisojn, sferon de agado, strukturon, trajtojn, sociajn funkciojn, metodojn, rimedojn, kaj evoluprogrnozojn. Unu ĉapitro preiskribas la staton (klasifikon) de la Espeeranto-gazetaro en la jaro 1962, kio konsistigas interesan materialon por komparstudoj. La analizo de la E-gazetaro el 1961 estis farita surbaze de enketado de multaj redaktoroj kaj propra esplorado en la E-Muzeo en Vieno. La laboraĵo estas grandparte tradukita en E. Ĝia 11-paĝa resumo aperis anglalingve en la scienca revuo de Pola Ĵhurnalista Asocio, "International Review of Journalism", n-ro 1/1966

Internacia lingvo kaj gazetaro

DOBRZYŃSKI, Roman1963PL - Pollando2010-10-12 09:34:11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34

Kopirajto © 2001 - 2023 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.